Chloramphenicol Pumpspray - Chloramphenicol Kapsul

chloramphenicol pumpspray

Free from gluten, wheat, dairy, lactose, eggs, nuts, yeast and salt.Store below 30C.

chloramphenicol kapsul